MÁLKOVÁ Iva

Datum narození: 14.4.1962

Obor působení: literární historička a kritička

Místo narození: v Ostravě

Místa působení: v Ostravě

Působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Podílí se na zpracování slovníků spisovatelů a dějin české literatury 2. poloviny 20. století. Pramen: MÁLKOVÁ, I., URBANOVÁ, S., aj. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc : Votobia, 2001. ISBN 80-7198-515-5.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Moje relaxování se štětcem

Seiferta Eko koutek

V říjnu a listopadu vás zveme do knihovny na ul.J.Seiferta na výstavu obrazů Marcely Tomčalové....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko