PODROUŽEK Adolf

Datum narození: 31.10.1871

Datum úmrtí: 20.1.1945

Obor působení: úředník, průkopník a organizátor turistického a lyžařského sportu v Beskydech

Místo narození: v Napajedlech (o. Zlín)
Místo úmrtí: v Moravské Ostravě (Ostrava-město)

Místa působení: v Napajedlech (o. Zlín)

Od roku 1897 působil na Ostravsku. 1920 inicioval založení tzv. Župy beskydských turistických spolků, do roku 1929 jí předsedal. Velkou pozornost věnoval výstavbě chat a budování sítě značených cest. Byl hlavním pořadatelem prvních velkých veřejných lyžařských závodů v jízdě na lyžích na Ondřejníku. Byl činný také v kulturní a společenské oblasti. Podílel se mj. na založení spolku Veřejná knihovna a čítárna pro Moravskou Ostravu, v letech 1898-1918 byl jeho předsedou. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada. Sešit 2 (14). Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. ISBN 80-7042-583-0.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Hurá do školy - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko