ŘÍHOVSKÝ Karel

Datum narození: 2.1.1926

Obor působení: výtvarník, malíř a grafik

Místo narození: ve Zbrašově u Hranic na Moravě

Místa působení: ve Zbrašově u Hranic na Moravě

Od roku 1969 je na volné noze. Žije a tvoří v Ostravě. Pramen: Lexikon českých výtvarníků narozených ve 20. století [CD-ROM]. Ostrava : Společnost pro současné umění SCA, [2002]. 1 CD-ROM.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko