ŘÍMAN Alois

Datum narození: 9.5.1896

Datum úmrtí: 5.2.1966

Obor působení: vysokoškolský pedagog

Místo narození: v Jilešovicích (m. č. Háje ve Slezsku)
Místo úmrtí: v Ostravě

Místa působení: v Jilešovicích (m. č. Háje ve Slezsku)

Během praxe působil na Dole František v Horní Suché. Byl odborníkem na problémy větrání a důlní bezpečnost, působil ve výzkumu OKD. Přednášel na VŠB, vedl katedru hlubinného dobývání ložisek. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7. Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. ISBN 80-7042-461-3.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Hurá do školy - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko