SATKE Antonín

Datum narození: 12.11.1920

Datum úmrtí: 30.11.2008

Obor působení: folklorista, sběratel lidové slovesnosti

Místo narození: v Komárově (m. č. Opavy)
Místo úmrtí: v Opavě

Místa působení: v Komárově (m. č. Opavy)

Studoval v Ostravě. Ve své práci se orientoval hlavně na ústní lidovou slovesnost Opavska, Těšínska, Hlučínska a Jablunkovska. Zabýval se také dialektologickým výzkumem těchto regionů. Pramen: MÁLKOVÁ, I., URBANOVÁ, S., aj. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc : Votobia, 2001. ISBN 80-7198-515-5.; Folklorista Antonín Satke odešel ve věku osmdesáti osmi let. Komárek. Roč. 2, 2008, č. 4, s. 13. [PDF]. Cit. 11. 9. 2009. Dostupné z www.komarov.cz/web/zpravodaj/2008-04.pdf.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Kresba, malba, keramika, kovářství

Svornosti hudební odd.

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov - Město Vás zve na vernisáž výstavy Mgr. Lubo...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko