WANTUŁA Jan

Datum narození: 20.9.1877

Datum úmrtí: 29.7.1953

Obor působení: bibliofil, knihovník, publicista, sběratel

Místo narození: v Ustroni (Polsko)
Místo úmrtí: v Ustroni (Polsko)

Místa působení: v Ustroni (Polsko)

Z jeho podnětu vznikl v Ustroni čtenářský kroužek, jehož knižní fond narůstal a vznikla z něho Knihovna Spolku Matice školské Těšínského knížectví. Po zrušení železáren v Ustroni pracoval v Třineckých železárnách. V literárním díle se zabýval hlavně dějinami rolnického hnutí na Těšínském Slezsku a osudy slezského protestantismu. Shromáždil bohatý písemný materiál k dějinám polského písemnictví na Těšínském Slezsku. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 9. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-480-X.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko