WEBER Ilse

Datum narození: 11.1.1903

Datum úmrtí: 6.10.1944

Obor působení: básnířka a autorka dětské literatury

Místo narození: ve Vítkovicích (m. č. Ostravy)
Místo úmrtí: v Osvětimi

Místa působení: ve Vítkovicích (m. č. Ostravy)

Pracovala v Ostravském rozhlase, kde připravovala pásma pro děti, překládala německou poezii. Byla vrchní sestrou v dětském oddělení v Terezíně, kam byla deportována v roce 1942. Skládala a zhudebňovala básně, od 20. let psala knihy pro děti. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada. Sešit 5 (17). Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. ISBN 80-7042-671-3.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko