ZAHRADNÍK Jaroslav (pseudonym: Marko Šíp, Markošík)

Datum narození: 31.1.1890

Datum úmrtí: 9.3.1977

Obor působení: učitel, publicista, národopisec, archivář, vlastivědný a kulturní pracovník

Místo narození: ve Staré Pace (o. Jičín)
Místo úmrtí: v Ostravě

Místa působení: ve Staré Pace (o. Jičín)

Učil v Karviné, Orlové, Doubravě aj. V letech 1948-1950 řídil Městské muzeum v Ostravě a městský archiv. Zapojoval se do vlastivědné a osvětové práce, nacvičoval ochotnická divadla, působil jako novinář. Organizoval krajinskou výstavu v Orlové v roce 1926 a národopisné slavnosti v Orlové 1937. Zaznamenával lidové písně, pověsti, rčení, přísloví, pohádky, pověrečné povídky, vyprávění ze života. Publikoval články o známých osobnostech politického a kulturního života na Ostravsku. Pramen: HOFFMANNOVÁ, Jaroslava - Pražáková, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha : Libri, 2000, s. 721.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko