ZACHOVÁ Soňa

Datum narození: 21.10.1961

Obor působení: básnířka

Místo narození: v Ostravě

Místa působení: v Ostravě

Podílela se na vysílání Televizního klubu mladých. Spolupracuje se skupinami Eso a Piknik. Pramen: MÁLKOVÁ, I., URBANOVÁ, S., aj. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc : Votobia, 2001. ISBN 80-7198-515-5.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko