ZASADIUS (Sassadius) Samuel Ludwik

Datum narození: 1695

Datum úmrtí: 25.3.1756

Obor působení: evangelický duchovní, pietista

Místo narození: v obci Komorzno pod Byczyną (Polsko)
Místo úmrtí: v Tarnowskich Górach (Polsko)

Místa působení: v obci Komorzno pod Byczyną (Polsko)

V letech 1720 - 1730 působil jako evangelický pastor v Těšíně. Byl publikačně činný, psal polsky. V roce 1730 musel s dalšími těšínskými pietisty opustit rakouskou monarchii. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 12. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. ISBN 80-7042-534-2.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko