ZÁVADA Jaroslav

Datum narození: 8.5.1907

Datum úmrtí: 6.7.1964

Obor působení: literární historik, překladatel a pedagog

Místo narození: v Hrabové (m. č. Ostravy)
Místo úmrtí: v Praze

Místa působení: v Hrabové (m. č. Ostravy)

Krátce působil v ostravském rozhlase a v Lidových novinách. Později působil mj. v Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Překládal z ruské, polské, slovinské a bulharské literatury. Jako literární historik zasahoval i do literárního života na Ostravsku, především v souvislosti s dílem P. Bezruče. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 4. Opava : Optys, 1995. ISBN 80-85819-45-7.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko