ZÁVADA Vilém

Datum narození: 22.9.1905

Datum úmrtí: 30.11.1982

Obor působení: básník, publicista a překladatel

Místo narození: v Hrabové (m. č. Ostravy)
Místo úmrtí: v Praze

Místa působení: v Hrabové (m. č. Ostravy)

Žil a tvořil v Praze, ale na Ostravsko se vracel po celý život. Byl redaktorem v nakladatelství Aventinum a Melantrich. Pracoval v Univerzitní knihovně a ve Státní vědecké knihovně v Praze. Je autorem sbírek Panychida, Jeden život, Živote, díky aj. Pramen: MÁLKOVÁ, I., URBANOVÁ, S., aj. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc : Votobia, 2001. ISBN 80-7198-515-5.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko