ZÁVODSKÝ Artur

Datum narození: 19.12.1912

Datum úmrtí: 2.5.1982

Obor působení: literární a divadelní vědec

Místo narození: v Martinově (m. č. Ostravy)
Místo úmrtí: v Brně

Místa působení: v Martinově (m. č. Ostravy)

Byl vedoucím katedry slovanských literatur, divadelní a filmové vědy na Masarykově univerzitě v Brně. Zabýval se českou literaturou 19. a 20. stol., zejména autory spjatými s Moravou, a regionální literaturou. Od 60. let usiloval o vybudování teatrologie na Moravě. Pramen: TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník 20. století. 3 díly. Praha : Paseka, 1999. ISBN 80-7185-248-1.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko