ZBAVITEL Alois

Datum narození: 18.6.1889

Datum úmrtí: 27.2.1977

Obor působení: pedagog, vlastivědný a osvětový pracovník

Místo narození: ve Frenštátě pod Radhoštěm
Místo úmrtí: v Ostravě

Místa působení: ve Frenštátě pod Radhoštěm

Založil muzeum, knihovnu a archiv ve Frenštátě pod Radhoštěm, věnoval se vlastivědné práci, byl kronikářem rodného města, založil a redigoval časopis Hlasy okresního muzea ve Frenštátě. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 3. Opava : Optys, 1995. ISBN 80-85819-30-9.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko