REŠERŠE

Seznam literatury na zadané téma

   Zpracováváte seminární, bakalářskou či diplomovou práci?

   Máte zadané téma a hledáte k němu literaturu?

   Potřebujete ušetřit čas?

   Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna vám nabízí rešerši,

   kterou mohou využít i studenti, kteří nejsou čtenáři knihovny.

  

Ceník: zadání rešerše 50,- Kč, za jeden záznam 3,- Kč

Formulář ke stažení:     Objednávka rešerše

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Stopem (téměř) na Mont Blanc

Výtěžek z přednášky poputuje na projekt Muzikanti (s) dětmi, více se dočtete níže....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko