REŠERŠE

Seznam literatury na zadané téma

   Zpracováváte seminární, bakalářskou či diplomovou práci?

   Máte zadané téma a hledáte k němu literaturu?

   Potřebujete ušetřit čas?

   Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna vám nabízí rešerši,

   kterou mohou využít i studenti, kteří nejsou čtenáři knihovny.

  

Ceník: zadání rešerše 50,- Kč, za jeden záznam 3,- Kč

Formulář ke stažení:     Objednávka rešerše

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Beseda se spisovatelem Markem Šindelkou

Šrámkova odd. pro dospělé

Přijďte na besedu s mladým a velmi talentovaným spisovatelem, který je známý nejenom v České republice, ale už i v zahraničí......

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko