Prosba o pomoc

Městská knihovna získala do svého fondu sportovní a turistické publikace z archivu Mgr. Rudolfa Šimka, dlouholetého pedagoga Gymnázia Komenského. Rádi bychom obohatili fond také o videonahrávky sportovních aktivit se vztahem k Havířovu.

Prosíme občany o zapůjčení filmů v digitalizované podobě (CD, DVD), ze kterých bychom si mohli se souhlasem autora vytvořit kopie.

Pokud se budete chtít podílet na rozšíření fondu, prosíme o doručení nahrávek do Studovny a čítárny na ulici Šrámkově (Luna). Všem přispěvatelům předem děkujeme.

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko