Masopust - tradice a zvyky u nás i ve světě

Čekání na jaro jsme si v únorovém setkání se čtenářským klubem zpříjemnili povídáním o českém masopustu a o karnevalovém veselí ve světě. Nakonec si děti vyrobily papírové čepice a piráty.

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko