Rodová linie

Výstava obrazů Romany Večeřové "Rodová linie". V hudební části vystoupila Naďa Mrázková - akordeon.

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko