Knižní novinky

Ve středu 21.3. knihovnu na ul.J.Seiferta od 14.00 hodin navštíví v rámci Března-měsíce knihy členové Klubu učitelů-seniorů na tradiční povídání o nových knihách.

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko