Jižní Afrika

K Březnu - měsíci knihy - 14.3. - 3 besedy Petra Nazarova pro děti ZŠ Kudeříkové

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko