Knihovna Havířov | Květinový kvíz

Květinový kvíz

Celý měsíc si mohou přijít do knihovny na ul.J.Seiferta děti vyplnit zábavný kvíz.

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Pohádkové prázdniny II - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko