Knihovna Havířov | Oslava Dne Země s Arnikou

Oslava Dne Země s Arnikou

Den Země jsme na pobočce U Jeslí tradičně oslavili ekologickými besedami pro místní základní školy. Tentokrát jsme se dozvěděli více o stromech, alejích, o historii alejí v Havířově a o činnosti ekologického sdružení Arnika. Všechny besedy pro nás připravila vedoucí kampaně Zachraňme stromy! RNDr. Marcela Klemensová.

Fotografie

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Pohádkové prázdniny II - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko