EKOLYMPIÁDA

Již 18. ročník EKOLYMPIÁDY– soutěže o ekologii pro žáky základních škol proběhl ve středu 16.5.2018 od 9.00 hodin v knihovně na ul. J.Seiferta v Havířově. Ekolympiáda byla určena tříčlenným družstvům starších žáků (12 – 15 let). Téma letošního ročníku bylo Stromy a zeleň ve městě.

Pro účastníky byly připraveny zajímavé soutěže. Nejprve proběhl test o nejchytřejšího jednotlivce. V náročném kvízu zvítězila Markéta Klimánková ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov.

Na jednotlivých stanovištích plnili soutěžící úkoly a sbírali za ně body: funkce zeleně, poznávání listů a větviček stromů a keřů, určení plochy listů pomocí tabulky a kalkulačky, stromy pod mikroskopem, pojmosloví k městské zeleni, invazivní rostliny a stromy a prašnost ve městě.

Bonusová křížovka pro nejrychlejší družstvo proběhla v areálu zahrady u knihovny. Děti zapojily logiku pomocí knih, které máme v ekokoutku knihovny.

Pro vítězné družstvo byl připraven krásný ekodort „Rozkvetlá louka“, diplomy a další drobné ceny. První místo získalo družstvo s přezdívkou „Chytrolíni “ ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov. Druhé místo obsadila „IX.B“ ze ZŠ Žákovská z Havířova. Třetí místo patřilo družstvu „Housenky“ ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov. 

Žáci si odnesli nejen rozšíření znalostí z ochrany přírody, ale i dobrý pocit ze společného soutěžení. Odborným lektorem Ekolympiády byla Mgr. Vendula Burdová. Letošní Ekolympiády se zúčastnilo 30 dětí ze základních škol z Havířova a Karviné.

 

Fotografie

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Kresba, malba, keramika, kovářství

Svornosti hudební odd.

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov - Město Vás zve na vernisáž výstavy Mgr. Lubo...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko