EKOLYMPIÁDA

Již 18. ročník EKOLYMPIÁDY– soutěže o ekologii pro žáky základních škol proběhl ve středu 16.5.2018 od 9.00 hodin v knihovně na ul. J.Seiferta v Havířově. Ekolympiáda byla určena tříčlenným družstvům starších žáků (12 – 15 let). Téma letošního ročníku bylo Stromy a zeleň ve městě.

Pro účastníky byly připraveny zajímavé soutěže. Nejprve proběhl test o nejchytřejšího jednotlivce. V náročném kvízu zvítězila Markéta Klimánková ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov.

Na jednotlivých stanovištích plnili soutěžící úkoly a sbírali za ně body: funkce zeleně, poznávání listů a větviček stromů a keřů, určení plochy listů pomocí tabulky a kalkulačky, stromy pod mikroskopem, pojmosloví k městské zeleni, invazivní rostliny a stromy a prašnost ve městě.

Bonusová křížovka pro nejrychlejší družstvo proběhla v areálu zahrady u knihovny. Děti zapojily logiku pomocí knih, které máme v ekokoutku knihovny.

Pro vítězné družstvo byl připraven krásný ekodort „Rozkvetlá louka“, diplomy a další drobné ceny. První místo získalo družstvo s přezdívkou „Chytrolíni “ ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov. Druhé místo obsadila „IX.B“ ze ZŠ Žákovská z Havířova. Třetí místo patřilo družstvu „Housenky“ ze ZŠ Kpt.Jasioka Havířov. 

Žáci si odnesli nejen rozšíření znalostí z ochrany přírody, ale i dobrý pocit ze společného soutěžení. Odborným lektorem Ekolympiády byla Mgr. Vendula Burdová. Letošní Ekolympiády se zúčastnilo 30 dětí ze základních škol z Havířova a Karviné.

 

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko