Izrael očima Jana Šplíchala

Umělecký pořad s názvem "Izrael očima Jana Šplíchala". V pořadu vystoupila Mgr. Milada Kaďůrková a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko