Izrael očima Jana Šplíchala

Umělecký pořad s názvem "Izrael očima Jana Šplíchala". V pořadu vystoupila Mgr. Milada Kaďůrková a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko