Květinové koláže

U příležitosti Mezinárodního dne ptačího zpěvu a červnové slavnosti Havířov v květech jsme s dětmi ze čtenářského klubu při ZŠ Školní vyrobili květinové koláže. Obrázky se velmi povedly.

Fotografie

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko