Má to smysl tvořit

Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov-Město a Slezská diakonie Vás zvou ve dnech 6. 8. - 31. 8. 2018 na výstavu rukodělných výrobků klientů Slezské diakonie pod názvem  "Má to smysl tvořit... rok mládeže ve Slezské diakonii". Výrobky vyrábějí klienti s mentálním, fyzickým a kombinovaným hendikepem i klienti s duševním onemocněním v rámci sociálně terapeutických dílen.

 

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Zimní sporty - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko