Život jako poslání... Charlotta Masaryková

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov-Město a Kruh přátel díla Viktora Fischla Vás zvou ve středu 3. 10.  2018 v 18.00 hodin na pořad věnovaný 100. výročí vzniku republiky s názvem "Život jako poslání... Charlotta Masaryková". V pořadu vystoupí Mgr. Milada Kaďůrková a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Slavíme Den bez aut - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko