Jak se vydařil Týden knihoven 2018 v dětském oddělení?

Městská knihovna Havířov se i letos tradičně zapojila do celostátního projektu Týden knihoven, který byl opět velmi úspěšný. Od 1. 10. do 5. 10. 2018 se konaly zajímavé a poutavé akce pro návštěvníky všech věkových kategorií. A jaký byl první říjnový týden v dětském oddělení Svornosti?

Úterý bylo plné magie. Kouzelník Nikolas Kara očaroval děti povedenými triky a vyprávěl jim o svých začátcích v kouzelnické kariéře. Nechat se okouzlit mohli také čtenáři v oddělení pro dospělé.

Ve středu a čtvrtek probíhal pořad populárního studia Bez kliky s názvem Vojtěch Preissig a prvorepubliková tiskárna. Interaktivní beseda pro žáky ZŠ o tiskaři, který podporoval vznik ČR, byla rovněž připomínkou k významnému výročí 100 let založení Československé republiky. Děti se tak zábavnou formou mnohé dověděly a dokonce si samy tisk vyzkoušely. Tento pořad finančně podpořila Nadace Landek Ostrava, děkujeme.

Veselé i podnětné akce se vydařily, děti odcházely nadšené a obohacené o spoustu nových zajímavostí.

Fotografie

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Výstava kreseb a maleb Romany Hrdličkové aka Lilith Urbanczyk

Šrámkova odd. pro dospělé

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko