Klub předškoláků v knihovně - Sklizeň ovoce

Klub předškoláků byl založen na základě dlouholeté a pravidelné spolupráce MKH - pobočka U Jeslí a MŠ U Jeslí.

Fotografie

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Zimní sporty - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko