Letem Havířovem 2018

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

ve čtvrtek 21. února 2019 v 15.30 hodin si připomeneme v prezentaci rok 2018, jak jsme ho prožívali v Havířově. 

Těší se na Vás Vaše knihovnice Hana Dvořáková

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Štefan Šamal - Stáří

Šrámkova odd. pro dospělé

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko