Změny a novinky v půjčovním řádu

Havířovská knihovna přešla v lednu roku 2019 na nový knihovní systém KOHA. Je to moderní program, který je vstřícnější k potřebám čtenářů s minimálními náklady na provoz. Po tříměsíčním zkušebním režimu vstupujeme do ostrého provozu. Ten s sebou přináší některé změny i užitečné novinky, s kterými vás chceme seznámit.

  • knihy, hry i časopisy můžete vracet na kterékoliv pobočce bez ohledu na to, kde jste si je vypůjčili.

  • při prodlužování výpůjček nemusíte volat na každou pobočku zvlášť, všechny náležitosti vyřídíte jedním telefonátem nebo e-mailem na kteroukoliv pobočku naší knihovny.

  • pokud nám svěříte e-mail nebo telefon, upozorníme vás již 5 dní předem na blížící se termín vrácení knih.

 

Využívejte čtenářské konto

Podobně jako ve starém systému, i nyní můžete spoustu náležitostí vyřídit z pohodlí vašeho domova:

  • pokud ještě neuplynula výpůjční lhůta, můžete si přes své čtenářské konto prodlužovat termíny vrácení dokumentů, sledovat historii vašich výpůjček, rezervovat knihy atd. Katalog nabízí také recenze knih uživatelů CBDB.cz a další výhody.
  • navštivte osobně kteroukoliv pobočku knihovny a vyžádejte si přihlašovací údaje. Údaje neposkytujeme e-mailem ani telefonicky.

 

Jak se mění systém upomínek?

Dosud jste platili za první upomínku 20 Kč, za druhou upomínku 60 Kč a za třetí upomínku 100 Kč, a to na všech pobočkách, kde jste se opozdili. KOHA však počítá upomínky jinak - podle počtu dlužných knih. Tento systém je podle zkušeností z jiných knihoven spravedlivější, napomáhá rychlejšímu oběhu knih mezi čtenáři a eliminuje situace, kdy jeden čtenář držel knihy doma i půl roku.

1 DOKUMENT / 1 DEN / 1 KČ

Příklad: máte doma 5 knih, u nichž jste včas nepožádali o prodloužení. Výpůjční dobu jste překročili o 10 dní. Bude vám účtováno 50 Kč za upomínku.

Příklad: máte doma 8 knih vypůjčených v různých termínech a knihovnách. Pouze u jedné knihy byla překročena lhůta, a to o 12 dní. Zaplatíte upomínku 12 Kč.

 

Jak se vyhnout placení upomínek?

  • výpůjční lhůta je 30 dní. Každá výpůjčka má svou vlastní dobu trvání podle data vypůjčení. Máte-li doma dvě knihy z 10. 3. a další knihu si přiberete 18. 3., musíte první dvě knihy vrátit do 10. 4. a třetí knihu do 18. 4. Termín vrácení knih se již neslévá do jednotného data (18. 4.), jak tomu bylo dříve. Při každé návštěvě knihovny můžete požádat o tištěný seznam vašich výpůjček ze všech knihoven včetně jednotlivých termínů vrácení.

  • půjčujte si jen tolik knih, kolik jich zvládnete přečíst. Nově je počet výpůjček omezen na 20 knih (omezení se netýká časopisů).

  • nestihnete-li knihy přečíst, můžete požádat o prodloužení termínu vrácení o jeden měsíc. Nově již nemusíte volat na každou pobočku zvlášť, prodloužení všech vašich výpůjček ze všech havířovských knihoven vyřídíte jedním telefonátem nebo e-mailem v kterékoliv pobočce. Prodloužení je možné nejdříve 14 dní před vypršením termínu. Knihy rezervované pro jiného čtenáře lze prodloužit pouze jednou, a to o 14 dní.

  • pokud nám svěříte e-mail (zdarma) nebo SMS (2 Kč / 1 SMS), bude vás systém upozorňovat, že se blíží doba termínu vrácení. Toto předběžné upozornění odesílá systém 5 dní před vypršením termínu. Máte tedy dostatek času reagovat, knihy vrátit nebo požádat o jejich prodloužení. Další upozornění vám přijde také v den, kdy máte poslední možnost bezplatně knihy vrátit. Zkontrolujte si, prosím, zda máte v našem systému uveden správný e-mail či telefon a udělený souhlas se zasíláním zpráv.

  • výpůjčky můžete nově vracet ve všech pobočkách havířovské knihovny (s výjimkou MIC a expozice). Již neplatí pravidlo, že tam, kde jste si knihu půjčili, tam ji také musíte vrátit. Můžete je zkrátka odnést tam, kam to máte v dané chvíli nejblíže.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko