Ohrožená zvířata

Městská knihovna Havířov, pobočka v Životicích, uspořádala ve spolupráci s Mgr. Huplíkovou besedu ke Dni Země zaměřenou na ohrožená zvířata.

Jejím cílem bylo vzbudit v dětech zájem o přírodu, uvědomit si dopad člověka na přírodu, potažmo zvířata. Děti se dověděly, čím jsou zvířata ohrožena a jak jim můžeme pomoci. Vytvořily si vlastní Červenou knihu ohrožených zvířat žijících na našem území.

 

 

 

 

 

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Hurá do školy - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko