Putování časem za stromy

Den Země jsme oslavili ekologickými besedami pro místní základní školy. Dozvěděli jsme se informace o stromech, alejích, o historii alejí v Havířově a o činnosti ekologického sdružení Arnika. Všechny besedy pro nás připravila vedoucí kampaně Zachraňme stromy! RNDr. Marcela Klemensová.

 

Fotografie

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Výstava kreseb a maleb Romany Hrdličkové aka Lilith Urbanczyk

Šrámkova odd. pro dospělé

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko