Putování časem za stromy

Den Země jsme oslavili ekologickými besedami pro místní základní školy. Dozvěděli jsme se informace o stromech, alejích, o historii alejí v Havířově a o činnosti ekologického sdružení Arnika. Všechny besedy pro nás připravila vedoucí kampaně Zachraňme stromy! RNDr. Marcela Klemensová.

 

Fotografie

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Hurá do školy - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko