IHNATÍK Jan

Datum narození: 1.3.1922

Obor působení: voják, válečný hrdina

Místo narození: Poroškovo na Podkarpatské Rusi
Místo úmrtí: 

Místa působení: Havířov

Příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR, přímý účastník Dukelské i Jaselské operace. Po maďarské okupaci jeho rodiště uprchl do Sovětského svazu. U československé vojenské jednotky v Buzuluku byl pak prezentován 13. února 1943. Po základním výcviku absolvoval poddůstojnickou školu a poté dělostřelecké učiliště v Irbitu. V průběhu války se pak jako příslušník dělostřeleckého pluku zúčastnil celého tažení československého armádního sboru v SSSR a podílel se na osvobozování Československa. Během bojů byl několikrát zraněn. Po válce zůstal v československé armádě a až do důchodu působil u mnoha vojenských útvarů především na Moravě. V současné době žije v Havířově, kde získal Cenu města Havířova za rok 2017. 

Prameny:

Jan Ihnatík. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Parha [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/pametnici-sovetskych-pracovnich-taboru/jan-ihnatik/

JANALÍK, Stanislav. Cenu města Havířova za rok 2017 získal válečný hrdina Jan Ihnatík. In: Český rozhlas Ostrava [online]. Ostrava, 2018, 7.3.2018 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: https://ostrava.rozhlas.cz/cenu-mesta-havirova-za-rok-2017-ziskal-valecny-hrdina-jan-ihnatik-6946928

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Moje relaxování se štětcem

Seiferta Eko koutek

V říjnu a listopadu vás zveme do knihovny na ul.J.Seiferta na výstavu obrazů Marcely Tomčalové....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko