"Helouín" pro děti

Děti, přijďte si do knihovny na ul.J.Seiferta v úterý 29.10. od 13.00 do 15.00 hodin zpříjemnit volný čas podzimním tvořením.

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko