Poražený vítěz Michelangelo Buonarroti

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov-Město a Kruh přátel díla Viktora Fischla Vás zvou ve středu 13. 11. 2019 v 18.00 hodin na literární večer s názvem "Poražený vítěz Michelangelo Buonarroti". Vystoupí Mgr. Milada Kaďůrková a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko