Školní klub - Papuchalk Petr

Po prázdninách jsme si s dětmi ze školního čtenářského klubu povídali o knize Petra Horáčka Papuchalk Petr. Příběh se dětem líbil a poté si samy zkusily papuchalka nakreslit.

Fotografie

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Vánočka v Káčku

Rok se s rokem sešel a je to tady zase - Vánoce a s nimi přichází... Vánočka v Káčku....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko