Školní klub - Papuchalk Petr

Po prázdninách jsme si s dětmi ze školního čtenářského klubu povídali o knize Petra Horáčka Papuchalk Petr. Příběh se dětem líbil a poté si samy zkusily papuchalka nakreslit.

Fotografie

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko