Přednáška Viktorky Hlaváčkové PĚŠKY PŘES KAVKAZ

Pobočka knihovny na ul. J. Seiferta Vás srdečně zve na přednášku PĚŠKY PŘES KAVKAZ – OD MOŘE K MOŘI ve středu 20. listopadu 2019 od 18.00 hodin. Přednáška mladé cestovatelky Viktorky Hlaváčkové o sedmiměsíční cestě 3. etapy dobrodružného projektu Viktorčina Cesta Tam. Vstupné: 40,- Kč

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko