Drátkované svícny

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 86/2 Vás srdečně zve na tvůrčí odpoledne pro dospělé, které se koná dne 3. 3. 2020 od 15:00 hod v hudebním oddělení.

Na Vaší účast se těší lektorka kurzu Iveta Janoušková.

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko