BILKA Ján

Datum narození: 21.12.1924

Datum úmrtí: 19.4.1945

Obor působení: pilot

Místo narození: v obci Bílkové Humence (Slovensko)
Místo úmrtí: v Závadě (m. č. Petrovic u Karviné)

Místa působení: v obci Bílkové Humence (Slovensko)

1942 absolvoval pilotní výcvik. Byl příslušníkem československého letectva na východní frontě. Padl spolu s P. Slatinským při útoku na německé pozice v katastru obcí Petrovice-Závada u Karviné. Oba letci pohřbeni u školy, na podzim 1945 byly jejich ostatky přemístěny na místní hřbitov. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 1. Opava : Optys, 1993. ISBN 80-85819-05-8

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko