BUZEK Jan

Datum narození: 27.3.1874

Datum úmrtí: 24.11.1940

Obor působení: lékař, společenský a národní činitel

Místo narození: v Těšíně
Místo úmrtí: v koncentračním táboře Dachau (Německo)

Místa působení: v Těšíně

V letech 1902-1939 pracoval jako lékař v Doubravě. Byl jedním z nejaktivnějších národních činitelů ve Slezsku. Měl zásluhu na založení polského gymnázia v Orlové, inicioval vznik organizace, která měla pomáhat chudým studentům. Byl spoluzakladatelem Stronnictwa Ludowego, jejím předsedou a v letech 1929-1938 poslancem v Národním shromáždění. Byl prvním místopředsedou Rady Naczelnej Polaków w Czechoslowacji, působil v řadě dalších organizací, přednášel, popularizoval medicínu a hygienu, byl autorem mnoha článků a projevů. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada. Sešit 1. (13). Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. ISBN 80-7042-547-4.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Hurá do školy - kvíz pro děti

U Jeslí

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko