CINGR Petr

Datum narození: 12.5.1850

Datum úmrtí: 4.11.1920

Obor působení: publicista, politik, organizátor odborového hnutí, poslanec Říšské rady za Těšínsko

Místo narození: v Hudlicích (o. Beroun)
Místo úmrtí: ve Vídni (Rakousko)

Místa působení: v Hudlicích (o. Beroun)

Od roku 1893 žil trvale na Ostravsku. Svou činnost zaměřil na potřeby horníků a hutníků. Výsledkem jeho činnosti bylo vydání prvního čísla hornického časopisu Odborné listy a založení hornického vzdělávacího a odborového spolku Prokop, jemuž předsedal. Sehrál výraznou roli v rozvoji české i polské dělnické publicistiky v regionu. Angažoval se za vytvoření jednotné celostátní organizace hornických odborů. Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 1. Opava : Optys, 1993, s. 24-25. ISBN 80-85819-05-8.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Book!Con

V říjnu pro tebe chystáme 1. ročník havířovského Book!Conu, který organizují naše knihovnice z K-klubu.Jsi fanda do scifi, fantasy a komiks...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko