Knihovna

 

První zmínky o nás spadají do roku 1952, kdy knihovna sídlila v bytové jednotce dobrovolného knihovníka, sponzorovaného dary nepříliš široké čtenářské obce.

V roce 1955, kdy byl Havířov vyhlášen městem, se pro knihovnu uvolnily prostory v hornickém učilišti, kde začala pracovat první profesionální sila. O něco později byla zřízena knihovna v prostorách nynější radnice, a sice v místě, kde se dnes nachází Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zde už pracovalo 7 zaměstnanců.

Půjčovna pro dospělé v roce 1965 Dětské oddělení v roce 1965

Rok 1961 byl významný, neboť se k havířovské knihovně připojily místní lidové knihovny Dolní Suchá, Dolní Bludovice, Životice a Šumbark a knihovna se přestěhovala do nových prostor v kulturním domě Petra Bezruče, kde působila až do roku 1970. V té době nám byla přidělena samostatná budova na Šrámkově ulici v Havířově-Podlesí a tady se naše ústředí nachází dodnes. Stěhování jsme zažili tolik, že s tím naše laskavé čtenáře nemíníme unavovat. Hned za všechny jen příklad pobočky v Prostřední Suché, která působila v rodinném domku na ulici U hřiště, odkud se přestěhovala do rodinného domku na ul. Dělnické a po výpovědi majitele do činžovního domu na stejné ulici, kde se nachází dodnes. Zažili jsme tam trojí vyklízeni - při instalaci plynu, instalaci elektřiny a pokládání linolea. Tři roky na to jsme byli nuceni všechen fond zabalit a odvézt k očištěni někam do Karviné, neboť se zde objevil jakýsi škodlivý brouk podezřelý z likvidace knihovního fondu. Když jsme po čtrnácti dnech přivezli čisté knihy zpět, všichni jsme při jejich ustavování na regály slzeli, nikoliv dojetím.

Budova na ulici Šrámkova v roce 1971 Půjčovna pro dospělé v roce 1985

Největší stěhování bylo z Kulturního domu Petra Bezruče na Šrámkovu ulici, neboť se stěhovalo oddělení pro dospělé, dětské, pro dospívající mládež, hudební oddělení a studovna s čítárnou. Katalogizace se naštěstí přestěhovala již rok předtím. Nejméně šestkrát byla knihovna vykradena, přičemž nikdy nešlo o knihy, ale o přístroje, a vždycky nejvíce utrpělo hudební oddělení Jednou u nás hořelo, shodou okolnosti také v hudebním oddělení, jednou se u nás někdo pokusil zaplatit falešnou bankovkou. Dvakrát jsme byli centralizováni, jednou pod Městskou kulturní správu, podruhé pod Okresní knihovnu v Karviné. Po listopadové revoluci 1989 jsme se opět decentralizovali a nyní je naším zřizovatelem Statutární město Havířov.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko