Miejska biblioteka publiczna Havířov - Informacje ogólne

Adres: Městská knihovna Havířov
ul. Šrámkova 2
736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 00601250
Sigla KAG 503
tel. : 00420 596 411 337, 00420 596 410 116
fax : 00420 596 430 112
web: www.knih-havirov.cz
e-mail: info@knih-havirov.cz, mvs@knih-havirov.cz


Městská knihovna Havířov jest miejską biblioteką publiczną, została założona w 1955 roku. W swoich zbiorach, które liczą około 200 000 woluminów, gromadzi oprócz literatury pięknej dla dzieci i dorosłych literaturę popularnonaukową oraz zbiory specjalne: płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, nuty, kasety video, CD ROM. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturaturę w języku czeskim, w mniejszych ilościach gromadzi i udostępnia literaturę w językach polskim, słowackim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Specjalną opieką objęte są księgozbiory regionalne - Hawierzów i okolica.

Biblioteka oferuje szeroki zakres usług bibliotecznych:
Udostępnianie książek i czasopism, wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczanie taśm magnetofonowych, płyt CD, dostęp do Internetu, edytora tekstowego, praca z czytelnikiem niepełnosprawnym, udzielanie informacji bibliograficznych, faktograficznych, regionalnych i o UE, świadczenie usług kserograficznych, wydawanie kalendarza rocznic Hawierzowa i okolicy, działalność wychowawcza i edukacyjna.

Dane o bibliotece z roku 2004:
Biblioteka posiada 12 oddziałów i filii na terenie miasta, w swoich zbiorach ma 197 248 woluminów, 12 727 czytelników, 157 671 użytkowników, którzy w ciągu roku wypożyczyli 639 823 dokumentów.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko