Občanská

Oddělení Městské knihovny Havířov na ul. Občanská 1, která nemá bezbariérový přístup, nabízí svým čtenářům kombinované oddělení pro děti, mládež a dospělé.

Nabízíme:

  • knihovní fond pro dětské a dospělé uživatele (3 000 knihovních jednotek), obohacený o soubor regionálního fondu

  • periodika pro děti i dospělé

  • k dispozici je také počítač a Internet pro veřejnost

  • akce pro děti a mládež (např. Prázdninové čtvrtky), včetně besed pro děti místních školských zařízení

Tato pobočka spolupracuje s nedalekou základní školou i její školní družinou a mateřskou školou.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko