Občanská

Oddělení Městské knihovny Havířov na ul. Občanská 1, která nemá bezbariérový přístup, nabízí svým čtenářům kombinované oddělení pro děti, mládež a dospělé.

Nabízíme:

  • knihovní fond pro dětské a dospělé uživatele (3 000 knihovních jednotek), obohacený o soubor regionálního fondu

  • periodika pro děti i dospělé

  • k dispozici je také počítač a Internet pro veřejnost

  • akce pro děti a mládež (např. Prázdninové čtvrtky), včetně besed pro děti místních školských zařízení

Tato pobočka spolupracuje s nedalekou základní školou i její školní družinou a mateřskou školou.

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko