Ochrana osobních údajů - tabulka

Oblast zpracování Účel zpracování Právní titul Oprávněný přístup Další příjemci interní
Další příjemci externí
Doba uchováníVedení kroniky města Havířova a související činnosti Zaznamenání historických a společenských událostí města článek 6/1/c - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje kronikář města ředitel, správce výpočetní techniky, zřizovatel, členové kulturní komise , veřejnost neomezená doba
registrovaní uživatelé a související činnosti poskytování knihovnických a informačních služeb registrovaným uživatelům článek 6/1/b - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; článek 6/1/c - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; článek 6/1/f - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě zaměstnanci - knihovníci, praktikanti správce výpočetní techniky, ředitel a zástupce ředitele zřizovatel, poskytovatelé finanční dotace ( např. prezenční listiny, ceny), další oprávněné osoby vyplývající ze zákonné povinnosti (Policie, exekutorský úřad, insolvenční správce) dle spisového řádu 5 až 50 let
neregistrovaní uživatelé a související činnosti poskytování knihovnických a informačních služeb neregistrovaným uživatelům článek 6/1/b - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (i ústní), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; článek 6/1/c - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; článek 6/1/f - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě zaměstnanci - knihovníci, praktikanti - zřizovatel, poskytovatelé finanční dotace ( např. prezenční listiny, ceny), další oprávněné osoby vyplývající ze zákonné povinnosti (Policie, exekutorský úřad, insolvenční správce) dle spisového řádu běžná korespondence 1 rok
kulturně-výchovná činnost, vzdělávání a související činnosti pořádání akcí kulturně-výchovných, vzdělávacích a osvětových (výstavy, besedy, soutěže, semináře...) článek 6/1/c - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zaměstnanci, praktikanti - zřizovatel, poskytovatelé finanční dotace ( např. prezenční listiny, ceny) dle spisového řádu 5 až 50 let

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Radost z tvoření

Svornosti hudební odd.

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov - Město Vás zve na vernisáž výstavy kroužku ...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko