Seiferta Eko koutek - Publikace

Přehled publikací s tématikou životního prostředí

Od roku 2000 existuje v této pobočce rozrůstající se fond knih, které jsou svým obsahem zaměřeny na několik oblastí souvisejících s životním prostředím a ekologií.

PRÁVO V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Knihy s touto tématikou obsahují řadu praktických rad pro jednotlivce i občanská sdružení, jak účinně hájit problematiku životního prostředí, jednat s úřady, získávat informace a účastnit se řízení. Má v blízkosti vašeho bydliště vyrůst průmyslový park, hliníkárna, chemička či hypermarket ? Odpověď na to, co můžete dělat, najdete v této oblasti.

EKOVÝCHOVA

Pořádáte letní tábory s dětmi či organizujete různé volnočasové aktivity s cílem, aby se při nich děti naučily i šetrnému vztahu k naší planetě Zemi? V ekovýchovně zaměřených publikacích najdete řadu rad, nápadů a doporučení, jak k ekologické výchově přistupovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS

Učebnice, knihy a učební texty, populární i odborné publikace přibližují základní problémy životního prostředí, seznamují čtenáře s mnohými zajímavými lokalitami, jejich faunou i flórou.

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ STYL

Práce předních českých i zahraničních filozofů, sociologů i hlubinných ekologů přibližují čtenářům rozmanité pohledy a názory na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí naší planety.

ENERGIE A DOPRAVA

I v oblastech, jakými jsou energetika a doprava, lze hledat alternativy prospěšné člověku a šetrné k životnímu prostředí. Bohužel jsou zatím pod silným tlakem neobnovitelných zdrojů a neefektivních způsobů hospodaření. Publikace z této oblasti se snaží zvýšit informovanost o nových trendech a technologiích.

ZAHRADA A DŮM

Stavíte či renovujete dům nebo zahradu ? Pokud je Vám blízké použití přírodních materiálů a chcete, aby váš domek či zahrada nenarušovala ráz okolní krajiny, můžete právě v těchto knihách najít zajímavou inspiraci.

DĚTSKÉ KNIHY

Knihy pro děti a mládež o životním prostředí, obrázkové učebnice, povídky a pohádky o přírodě.

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko