Šrámkova dětské odd. - Dětský internet

Dětský internet

Knihovna je připojená k síti Internet firmou Poda (www.poda.cz).

PŘÍSTUP NA INTERNET JE UMOŽNĚN
 • dětským čtenářům knihovny po předložení čtenářského průkazu

 • ostatním dětem po předložení jakéhokoliv dokladu totožnosti (pas, průkaz pojištěnce apod.)

 • děti do 15 let mají přednostní přístup k Internetu

 • přístup k Internetu lze dopředu rezervovat (den a čas)

Poplatky
 • 2,- Kč za černobílý tisk strany A4
 • 5,- Kč za barevný tisk strany A4
 • 10,- Kč barevný tisk 1 strany obrázků
 

PRAVIDLA PRÁCE NA POČÍTAČÍCH

 • respektujte, prosím, soukromí ostatních návštěvníků

 • neobcházejte prostředky ochrany dat

 • není povoleno rozesílání anonymních, lživých nebo hanlivých informací

 • není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasovou nebo etnickou nesnášenlivost a pornografii

  • není dovoleno manipulovat s prostředím, měnit nastavení počítače nebo vymazávat soubory (programy)
  • není dovoleno doplňovat stávající instalaci vlastními programy
  • není povoleno restartovat počítač a používat jakékoli jiné aplikace bez vědomí pracovníka oddělení
  • nestandardní reakce počítače je zapotřebí okamžitě oznámit pracovníkovi oddělení
  • uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou (tiskárnou) nebo poškozením programového vybavení
  • respektujte všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy
  • veškeré náklady, které vzniknou MěK v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit
  • odstraňte, prosím, po ukončení práce na počítači stopy po sobě (vytvořené složky, soubory, texty - pokud s nimi nebudete dále pracovat)

  Při porušení těchto pravidel může být uživateli přístup k počítačům zakázán.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Červenec v Káčku

Neseď doma a přijď se za námi bavit. Každý den jiná záležitost......

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
Programovali: SE-MO Data s.r.o.

Kontakt