Šrámkova odd. pro dospělé

 

Motto

Nevnímejte knihy jako popsané archy papíru s tvrdými deskami, ale jako svět, do kterého se můžete ve chvilkách smutku schovat a do kterého se můžete podívat i jen tak pro zábavu.


Městská knihovna Havířov, odd. pro dospělé na Šrámkově ulici, vám nabízí:

- výběr naučné literatury a beletrie (cca 48 000 svazků)

- více než 70 titulů periodik (novin, časopisů)

- archivované ročníky starších periodik

- on-line katalog

- platné zákony (ASPI)

- deskové hry

- odpovědi na dotazy v rámci služby Ptejte se knihovny

- regionální informace (město a okolí: historie, osobnosti, události, památky apod.)

- rešerše z odborné literatury (seznam knih, článků z periodik aj. dokumentů na zadané téma)

- přístup na internet pro veřejnost

- možnost použití skenerů a barevné laserové tiskárny (dokumenty, které chcete vytisknout, si přineste ve formátu PDF)

- vyhledávání v plných textech článků českých periodik (Anopress)

- kopírování do formátu A3

- objednávky a rezervaci knih přes e-mail

- donášku knih imobilním čtenářům

- bezbariérový přístup (pojezdová plošina)

Dále toto oddělení pořádá schůzky čtenářského klubu "Posezení nad knihami", klubu stolních her "Deskománie", výstavy fotografií, zábavné kvízy a soutěže o ceny, tématické výstavky knih a nepravidelná setkání se zajímavými lidmi.


Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Základy digitální fotografie

Již nyní se můžeš hlásit na kurz, osobně u nás v K-klubu nebo na e-mailu: klub@knih-havirov.cz či telefonicky: 597 317 221....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko