Šrámkova odd. pro dospělé

 

Motto

Nevnímejte knihy jako popsané archy papíru s tvrdými deskami, ale jako svět, do kterého se můžete ve chvilkách smutku schovat a do kterého se můžete podívat i jen tak pro zábavu.


Městská knihovna Havířov, odd. pro dospělé na Šrámkově ulici, vám nabízí:

- výběr naučné literatury a beletrie (cca 38 000 svazků)

- více než 80 titulů periodik (novin, časopisů)

- archivované ročníky starších periodik

- on-line katalog

- platné zákony (ASPI)

- deskové hry

- odpovědi na dotazy v rámci služby Ptejte se knihovny

- regionální informace (město a okolí: historie, osobnosti, události, památky apod.)

- přístup na internet pro veřejnost (pravidla pro využití internetu)

- možnost použití skeneru a barevné laserové tiskárny (dokumenty, které chcete vytisknout, si přineste ve formátu PDF)

- kopírování do formátu A3

- objednávky knih přes e-mail

- donášku knih imobilním čtenářům

- bezbariérový přístup (pojezdová plošina)

Dále toto oddělení pořádá schůzky výstavy fotografií, zábavné kvízy a soutěže o ceny, tématické výstavky knih a nepravidelná setkání se zajímavými lidmi.


Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko