Šrámkova Oddělení pro dospělé - Internet

Internet

V prostorách Oddělení pro dospělé je k dispozici přístup na internet z 5 počítačů pro čtenáře. Dále je možné využít wi-fi připojení. Pro uživatele internetu platí stejně jako pro ostatní návštěvníky knihovny ustanovení Knihovního řádu. Své dokumenty aj. materiály si ukládejte mimo naše počítače - po restartu jsou automaticky odstraněny. Doporučujeme, abyste si textové dokumenty a tabulky, které chcete u nás vytisknout, předem uložili ve formátu PDF. Městská knihovna Havířov neumožňuje anonymní přístup k výpočetní technice ve svém majetku.

 
PŘÍSTUP NA INTERNET JE UMOŽNĚN
 • čtenářům knihovny po předložení čtenářského průkazu
 • ostatním zájemcům po předložení občanského průkazu nebo pasu
 • dětem mladším 15 let pouze v doprovodu dospělých (neplatí pro dětská odd.)

Poplatky:

 • 2,- Kč za černobílý tisk (1 strana A4)
 • 5,- Kč za barevný tisk textu na laserové tiskárně (1 strana A4)
 • 10,- Kč za barevný tisk obrázku na laserové tiskárně (1 strana A4)
 • 3,- Kč za skenování dokumentu - maximálně do formátu A4 (1 strana)

Slevy:

 • pro nezaměstnané každé úterý 60 minut na Internetu zdarma pro hledání práce

 
PRAVIDLA PRÁCE NA POČÍTAČÍCH
 • časový limit na práci s PC je jedna hodina na pobočku a den. Hraní her není dovoleno. Není dovolena výdělečná činnost, sázky a hazard.

 • pořadí přístupu na PC určuje pracovník knihovny, po uplynutí časového limitu je uživatel povinen uvolnit místo.

 • PC v knihovně slouží ke vzdělávání a k získávání informací pomocí sítě Internet

 • u každého počítače je místo maximálně pro dvě osoby

 • respektujte prosím soukromí ostatních návštěvníků

 • neobcházejte prosím prostředky ochrany dat

 • není povoleno rozesílání anonymních, lživých nebo hanlivých informací

 • není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasovou nebo etnickou nesnášenlivost a pornografii a připojovat flash disky či jiná paměťová média s tímto obsahem

 • není dovoleno manipulovat s prostředím operačního systému, měnit nastavení počítače nebo vymazávat soubory (programy)

 • není dovoleno doplňovat stávající instalaci vlastními programy a manipulovat s PC (přemisťování, rozpojování kabelů a pod.)

 • není povoleno restartovat počítač a používat jakékoli jiné aplikace bez vědomí pracovníka oddělení

 • nestandardní reakce počítače je zapotřebí okamžitě oznámit pracovníkovi oddělení

 • uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení

 • respektujte všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy. Náklady, které vzniknou MěK v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit

 • Vaše data nejsou nejsou nijak zálohována či archivována. Za případnou ztrátu dat nenese knihovna žádnou odpovědnost

 • mějte na paměti, že se jedná o veřejný počítač. Nezadávejte osobní data, nepřipojujte se do internetového bankovnictví a pod.

 • veškerá data jsou kontrolována antivirovým programem. Zavirované soubory jsou bez náhrady smazány. Za případné škody nenese knihovna žádnou odpovědnost
 • odstraňte prosím po ukončení práce na počítači stopy po sobě (vytvořené složky, soubory, texty), uzavřete prohlížeč

 • provoz počítačů je automaticky ukončen 5 minut před koncem otevírací doby. Doporučujeme ukončit práci včas
 • provoz v síti Městské knihovny je monitorován a přístup na internet filtrován. Výsledky monitorování mohou být poskytnuty Policii České republiky za účelem odhalování trestné činnosti

Při porušení těchto pravidel může být uživateli přístup k počítačům ukončen.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Radost z tvoření

Svornosti hudební odd.

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov - Město Vás zve na vernisáž výstavy kroužku ...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko